Horex Regina 350 1951 rok, Regina…marzenie moje!

Kapitulacja Niemiec w maju 1945 roku pokazała wyraźnie, w jakiej kondycji rzeczywiście znajdował się ten kraj. Gruzy i popioły, głód, zniszczone zakłady pracy, nieistniejący przemysł. W tamtym okresie najważniejsze myśli skierowane były w jednym

Więcej