Dollar K7, 1930r, Waluta Obca

Wschód z zachodem zwykły żyć jak pies z kotem. Granica Niemcy – Francja długo stanowiła nieprzekraczalną, nieprzenikalną dla techniki motocyklowej barierę. Tak jak we Francji większości motocykli niemieckich nie darzono estymą (o produkcji innych wschodnich

Więcej