Zündapp, DBK 1936-1940, Pracuś. Sportowiec. Zuch

Małe modele serii DB produkowano w norymberskich zakładach Zündapp’a na przestrzeni lat 1935 do1951, z przerwą w latach 1940-1946. Dumna hitlerowska Rzesza Niemiecka, a później powstający z pożogi wojennej kraj pokonanych, potrzebowały taniego, prostego

Więcej